v
+

234


---

Ние да работим за Спаса

1

Ние да работим за Спаса,
Той това заръча сам.
Всичко зряло е за жетва,
но де са жетварите?
Нека в туй велико дело
всеки да се отдаде!
Веч отдавна Господ вика:
„Кой ще Ми се предаде?"

Припев:

Да работим за наший Спас!
От близо и далеч към нас
викат страдащи души:
„Кой ще нас да утеши?"

2

Ние да работим за Спаса!
Чуй, що казва теб и мен:
„Що стоите вий тъй празни
тук през целий дълъг ден?
Ей, идете, работете,
що е право, ще ви дам;
и до вечер останете!
Ще дам Аз заплата сам!"

3

Ние да работим за Спаса!
Чуйте вий Исусов вик!
Кой глух да остане може
и да не даде отклик?
Господ туй от нас очаква,
Той сам дава ни мощта!
Работете неуморно,
доде превали нощта!

© Тази песен е със запазени права.