v
+

235


---

Твое, Христе, е делото

1

Твое, Христе, е делото,
в което работим!
И защото е Твое, то
не ще да загине!
Зърното трябва да умре,
преди то злак да свий, простре.
И в пазвата на земна твърд
живот намира там чрез смърт;
и в земна твърд
живот намира в смърт!

2

И Ти, Спасителю, страда,
преди да стигнеш сам
в небесний дом и Свои чада
след Теб повикаш там!
Дай, Боже, част на всички нас
в страданията на наший Спас;
води ни в Твойта светлина,
макар през смъртна долина,
към светлина!
През мрак към светлина!

3

И Ти бе скрит във черна пръст,
цял свят за да живей;
вися Ти горко и на кръст,
нас радост да огрей!
О, дай по целий земен шар
да знаят Тебе, своя Цар!
Вестители на Твоя път
прати и нас във някой кът!
Вестители прати нас в някой кът!

© Тази песен е със запазени права.