v
+

233


---

Сейте, сеячи, доброто засявайте

1

Сейте, сеячи,
доброто засявайте
в младата нива у нас;
истини здрави
в душите втълпявайте
важен е днешният час!

Припев:

Сейте, сеячи,
доброто засявайте
в младата нива у нас!

2

Сейте ламтеж къмто
правда божествена,
сейте любов не вражда;
милост в сърцата и
обич мъжествена
къмто дълга и труда!

3

С жътва богата,
със спор, изобилие
Бог ще труда надари;
честно и славно
е твойто усилие,
бодро засявай, ори!

© Тази песен е със запазени права.