v
+

232


---

Разгласяй, о, Сноне, вест велика

1

Разгласяй, о, Сноне, вест велика:
заря небесна тъмннй свят огря!
С пречудна обич тя от Бога блика,
ръка на помощ Той към нас простря!

Припев:

Таз вест на радост, таз вест на мир,
таз вест да екне по целия всемир!

2

Ей, още гинат хиляди във мрака,
заробени, измъчени от грях!
Кажи им, че Спасителят ги чака,
спасение приготвял е за тях!

3

Таз вест блажена в племена,
народи да каже всеки нека е готов!
Таз вест и в най-далечни небосводи
да прогласи, че Господ е любов!

4

О, не жалете вий имот, богатство!
Нов ден по-скоро да се зазори!
Посланици на туй велико царство
пратете синове н дъщери!

© Тази песен е със запазени права.