v
+

231


---

Господ ни сравнява

1

Господ ни сравнява
със виделина,
тури ни да светим
като свещ в нощта.
Светлина да бъдем
иска Господ наш:
ти във своя ъгъл,
а пък в моя аз.

2

В тоя свят окаян
вред е тъмнина.
Ние дали сред мрака
носим светлина?
Господ наш преглежда
дали светим ние:
ти във своя ъгъл и
аз в моя си.

3

Грях и скръб и бедност
има в този свят,
в тъмнина живеят
наши братя вред.
Светлина да’бъдем
нека Господ наш:
ти във своя ъгъл,
а пък в моя аз!

© Тази песен е със запазени права.