v
+

230


---

О, мило чадо, труженик небесен

1

О, мило чадо, труженик небесен,
след Мен върви през бури и вълни!
Напред на служба с най-възторжна песен,
дълга свещен в живота изпълни!

2

Овци далече има заблудени,
те скитат морни там в пустинята.
О, тез души окаяни, примрели
при Мене доведи в кошарата!

3

Мнозина има бедни, наскърбени,
мнозина болни страдат покрай теб;
не щеш ли на такива с чувства нежни
да даваш утешение и хляб?

4

Иди със името Исус Христово,
спасителната вест разнасяй вред;
бъди ти пример в дело и във слово,
води мнозина в Божи път напред.

5

Бъди с Христа през кратки земни скърби
и скоро ще си ти във Божи рай
със арфа, облекло, небесни дарби,
в блаженство, славословия без край.

© Тази песен е със запазени права.