v
+

11


---

От люлката Ти Си бил

1

От люлката Ти Си бил
всегдашен наш Пазител;
нас с нежност Си любил,
Ти верен Си Спасител!
Затуй с душа, сърце
принасяме Ти дар,
обръщаме лица
към Твоя свят олтар!

2

Да би Ти вечно тук
останал все при нас Ти.
И Твоя мощен Дух
от зло да ни пази!
Ръката Си над нас
простирай Ти с любов!
Сега и всеки час
ние чуем Твоя зов!

3

Хвала ще пеем ние
на Твойто име свято;
в долове, планини
един Си Цар в небето!
Ти - без начало, край,
Си Господ всемогъщ;
във мрак и в светъл рай,
във век един и същ!

© Тази песен е със запазени права.