v
+

10


---

Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен!

1

Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен!
В ранна сутрин хвалим Те с устни и сърца.
Свят, свят, свят Си, Боже, милостив и мощен!
В век ще Те хвалим с весели лица!

2

Свят, свят, свят Си, Боже, ако да скрива
мрак Твойто величие от взора на вета!
Само Ти пресвят Си; никой друг не бива
тъй съвършен в любов и в чистота!

3

Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен!
Тебе хвалят всички земи, звезди, слънца!
Свят, свят, свят Си, Боже, милостив и мощен!
В век ще те хвалим ние - Твоите деца!

© Тази песен е със запазени права.