v
+

9


---

Разказва ни небесна шир

1

Разказва ни небесна шир,
в лазура сияйният ефир,
разказват рой слънца, звезди,
за Твойта слава, Господи!
По своя неизменен друм
тез светове вървят без шум;
и ден след ден, и нощ след нощ
разказват, Боже, Твойта мощ!

2

И наш`то Слънце в своя ход
лети по целий небесвод,
напуска царствен, злат чертог
по заповед на славний Бог!
И щом ни вечер мрак обвий,
Луната, ей, се появи
и на Земята зашепти
как сам си я направил Ти!

3

Разказват все таз дивна вест,
въздават Богу слава, чест
планети и звезди безброй
в движение вечно без покой!
Макар не стига звук до нас,
не чуй се шум, ни земен глас,
ехти в далечния ефир
небесна музика безспир!

© Тази песен е със запазени права.