v
+

12


---

О, велики Боже наш

1

О, велики Боже наш,
ние хвалим Твойта всемощ!
Твойта милост всякога
нас закриля денем и нощ!
Ти в начало бе любов,
тъй оставаш в век веков.

2

Пее херувимски лик
и поклон пред Тебе прави;
в небеса Си Ти велик,
всичко там Теб пее, слави!
Ангелският хор вести:
"Свят, свят, свят Си, Боже, Ти!"

3

В целия световен шар
обществото Ти във общ хор
хвали Тебе, своя Цар,
ведно с тез от горния двор!
Всичко Теб ще величай
в царството Ти, в славний рай!

© Тази песен е със запазени права.