v
+

54


---

Блаженно да е името

1

Блаженно да е името
на Господа Христа!
Спасител наш и Господар е,
всемощен Цар в света!

Припев:

О, ти, избраний Божи род,
от грях и смърт спасен,
хвала на твоя Спас блажен!
Венчайте, венчайте Го, Бог благословен!
Хвала, блажен Спасителю,
навек благословен!

2

О, вий, простени грешници
в Христовата любов!
Венчайте вий Исус Христос,
вам вечния покров!

3

Изкупените множества
ще паднат на поклон,
че бяха те нищожества,
а днес - пред Божи трон!

© Тази песен е със запазени права.