v
+

53


---

Исусе драгоценни

1

Исусе драгоценни,
за Теб копнея аз;
в грях окован, аз пъшкам
в тъма и леден мраз!
Нуждая се от онзи
церителен поток,
де Твойта кръв свещена
измива всек порок!

2

Исусе драгоценни,
за Теб копнея аз;
окаян скитник викам
за помощ в този час!
Нуждая се в съмнения
от Твоята любов -
да ми оправя пътя
и мен да е покров!

3

Исусе драгоценни,
за Теб копнея аз!
Ела, живей в сърце ми,
ще съм блажен тогаз!
А после в вечна слава,
в сияйни висоти
сърце ми ще възпява
величието Ти!

© Тази песен е със запазени права.