v
+

50


---

Ей, всички верни Твои слуги

1

Ей, всички верни Твои слуги
блажени са съвсем!
Ти с мъдрост, Боже, водиш ги,
Ти Си защита тем!
Въздух горещ, въздух студен
чрез грижта Твоя
и въздух смъртно замърсен
те дишат без вреда!

2

Кога беснее морето
от вятър и вълни
и страх владее, знаят те,
че Ти далеч не Си!
На бурята повеляваш Ти
с мощния Твой глас!
Вълни свирепи, яростни
умиряваш завчас!

3

За миналите милости
ние пеем Теб хвала
и се надаем занапред
за съща добрина.
Доде сме живи, тоз живот
на Теб ще посветим!
И после, щом кат дойдеш Ти,
със Теб ще полетим!

© Тази песен е със запазени права.