v
+

49


---

Исусе, моя радост

1

Исусе, моя радост,
пълен Си със благост
всеки ден и час!
Отдавна желая
Тебе да позная,
Спасителю мой!
Ти за мен Си рай блажен!
Кой Теб няма на земята,
гине в суета.

2

Под Твоя защита
душа ми е скрита,
Исусе Христе!
Светска чест и слава
сал е смет ненужна
за Твойто дете.
Кръст, смърт, мрак, страх, злобний враг
да ме грабне от Теб, Боже,
никак не ще може!

3

В скърби и съмнения
имам подкрепление -
Исус е при мен!
Щом аз Бога любя,
всичко да изгубя,
пак ще съм блажен!
Мой дял тук е хулен вик,
но Христос за мен е радост,
на душата сладост!

© Тази песен е със запазени права.