v
+

154


---

Тоз, кой на Господа сърдечно се надей

1

Тоз, кой на Господа
сърдечно се надей,
като Сионската гора
непоклатим ще е!

2

И както святий град е
окръжен с гори,
тъй окръжава с благодат
Бог верните Свои!

3

Макар като Отец и
да наказва Той,
пак милостив е - до конец
не пази гнева Свой!

4

Помилуй, Боже наш,
тез Твои предани,
чиято вяра и любов
пред Теб са искрени!

© Тази песен е със запазени права.