v
+

153


---

Възложи товара си сега на Господа

1

Възложи товара си
сега на Господа;
тежкия товар сложи
на Господа Бога твой
и Той ще те подпре!
Господ ще понесе
най-тежкий товар!
Господ ще понесе
най-тежкий товар!
Шепне утеха Той
на морни души;
Нему ти товара свой
с пълна вяра възложи!

© Тази песен е със запазени права.