v
+

1


---

Народни братски племена

1

Народни братски племена
от вси страни на земний шар,
смирено склонете чела
пред Бога, общий Господар!

2

Той сам по чудо от пръстта
по образ Свой ни е създал,
за нас, за откуп от смъртта
любимия Си Сине дал!

3

Владее Той с предвечна власт,
пропита с бащинска любов;
и благият Му бащин глас
фар е за нас във век веков!

4

Тържествен благодарствен химн
ще пеем всеки ден и час;
с езици разни, с дух един
ще хвалим Тебе, Боже наш!

© Тази песен е със запазени права.