v
+

6


---

Господи, ние пак сме гладни

1

Господи, ние пак сме гладни,
гладни за небесен хляб,
молим ти се, нахрани ни!
С таз молба стоим пред Теб!
Хляб духовен, Отче, дай ни,
хляб приятен и блажен,
хляб небесен за душите
всеки час и всеки ден!

2

О, помни днес Твойто слово,
да снабдиш Ти все во все;
че на уповаващите
живий хляб ще се даде.
Хляб небесен, Отче, дай ни,
хляб за нашите души,
който може да нахрани
слаби, грешни пришълци!

3

Ти сам казваш: "Който проси,
нему ще да се даде."
Дай ни, молим, хляб духовен,
дай ни манна от небе!
Гладни сме, но ето има
изобилие в Христа!
Ти от този хляб, о, Боже,
дай, о, дай ни и сега!

© Тази песен е със запазени права.