v
+

4


---

Боже, отвори вратата

1

Боже, отвори вратата
на Сион да вляза там,
дето радостно душата
Тебе среща в Твоя храм.
О, блажено място е,
пълно с мир, веселие.

2

Ето, аз при Тебе ида,
о, при мен и Ти ела!
Дето Тебе аз намеря,
там небе е, не земя!
Влей в сърце ми Твоя мир,
дух на нов живот и мир!

3

Тук за Твоя само слава
сеем семето Ти днес.
Нека в нас се умножава
в плодоносни класове!
Бивай щедър в благодат,
дай ни Дух пречист и свят!

4

Говори да чуем, Боже,
Твоя сладък, бащин глас!
Само Твойта воля може
да владее между нас!
Ти душата ни храни
със небесни добрини!

© Тази песен е със запазени права.