v
+

16


---

Отче благи

1

Отче благи, триедин,
мен на мъдрост приучи;
Ти Си пратил Своя Син,
грешни нас да насърчи!

2

Дай чрез Твоя мощен Дух
да свидетелствувам вред
туй, що аз от Тебе чух -
блага вест за този свят!

3

Влез в сърце ми като Цар
да царуваш там самин!
Само тоз е моят дар,
запази го невредим!

4

Научи ме Твоя път,
път трънлив, но възходящ!
Надари ме с дух крилат,
смел, безстрашен и летящ!

5

Дай да се познавам сам,
озари ме с чистота,
въведи ме в Твоя храм,
храм-олтар на любовта!

© Тази песен е със запазени права.