v
+

158


---

Скрий се, душе моя, скрий се в Христа!

1

Скрий се, душе моя,
скрий се в Христа!
Там ти е покоя,
там и радостта!
Страх пропъди,
бърже ден лети!
Пак ще пролет мила
зимен ден смени!
В Бога надежда
сал имай ти –
Той над теб се свежда
и нежно бди!

2

Скрий се, душе моя,
скрий се в Христа!
Там ти е покоя,
там и радостта!
Дойдат тъми,
всичко се сломи,
Господ пресъздава
болките сами!
Той е навеки
твой щит, хвала,
в стръмните пътеки -
твоя скала!

3

Скрий се, душе моя,
скрий се в Христа!
Там ти е покоя,
там и радостта!
Ще се смълчат
вопли в твоя път,
чака те блаженство,
слава в райски кът!
Там ще възложиш
тежък товар
пред нозете Божии
на свят олтар!

© Тази песен е със запазени права.