v
+

156


---

Бог по претайни начини

1

Бог по претайни начини
Си върши чудеса;
върви по морските вълни,
владее в небеса!

2

Дълбоко в мудния вървеж
на вечни векове
Той крие светлий Си кроеж,
що туря в действие.

3

Дерзайте вий, страхливите!
Тез тъмни облаци
са пълни с милост; скоро те
ще ронят благости!

4

Недейте съди Господа,
но вярвайте в покой!
О, вижте в ваш’та простота,
че сал любов е Той!

5

Целта Си Бог от час на час
показва наяве;
горчи ли пъпката на вкус,
плодът й благ ще е!

© Тази песен е със запазени права.