v
+

14


---

Исусе, Теб любя

1

Исусе, Теб любя, Ти сам Си дял мой!
Отхвърлям тоз свят, за да бъда раб Твой!
Спасение Си мое, живот, веселба!
Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!

2

Напусна Ти славно небесната твърд
и тук Си предаде живота на смърт!
Избави с кръвта Си и мойта душа!
Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!

3

Аз Тебе ще любя, докато съм жив,
и Тебе ще хваля, Бог мой милостив!
Пак Тебе ще пея в часа на смъртта:
"Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!"

4

Във жилище славно, в блаженство без край
аз Тебе ще хваля в небесния рай!
Там вечно ще хваля Исуса Христа:
"Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!"

© Тази песен е със запазени права.